Гипсокартон и окачен таван

01. Сухо строителство – защо да го изберем?

Предимства на гипсокартона:

 • Дълговечен
 • Екологичен
 • Биологичен
 • При допълнителна импрегнация – влагоустойчив
 • Естетичен
 • С малко тегло
 • Формовъчен
 • Порьозен – отлично паропропусклив
 • Акумулиращ топлината
 • Регулиращ климата
 • Акустичен
 • Пожароустойчив
 • Отлична основа за повърхностни бои и покрития
 • Оптимално средство за рационални, бързи и едновременно с това ефектни и функционални решения

Предимства на сухото строителство:

• Решава редица проблеми, като звукоизолация, топлоизолация, акустика и пожароустойчивост. При това повърхността, която се обработва единствено в областта на фугите, е готова за боядисване, лепене на тапети или полагане на декоративни мазилки и облицовки.

• Стена с обща дебелина 100 мм постига изискваните според Наредбата за звукоизолация 47 dB редукция на въздушен шум за хотелски и обществени сгради и 60 мин. граница на пожароустойчивост за евакуационни пътища и преградни стени в сгради с категории II и III съгл. ПСТН.

• Предстенна обшивка с гипсокартон 12,5 мм и минерална вата 50 мм подобрява топлоизолацията на 250 мм тухлена зидария и по този начин се постига задължителният коефициент на топлопреминаване <0,5 W/(m2K)

• Окачен таван с гипсокартон 15 мм или гипсофазер 12,5 мм осигурява пожароустойчивост 30 мин отдолу без вата и 45 мин. – при най-масовите случаи за сгради с категории II и III съгл. ПСТН с вата 50 мм и обемно тегло над 20 кг/м3.

• Фирма КНАУФ е единствена притежателка на патент за система за окачени тавани с граница на пожароустойчивост 30 мин. и акустични перфорирани плоскости с отлични звукоабсорбционни свойства.

• Сухите подове на КНАУФ, са проектирани по начин, който решава проблемът с шума при ходене и предаване на ударния шум по вертикалните конструкции. Поради еластичните си свойства сухият под е ергономичен и е оптималната основа за рулонни, паркетни и текстилни настилки.

• Когато се ремонтират стари сгради с дървен гредоред чрез прилагането на сухо строителство се избягват всички нежелателни мокри процеси и едновременно с това допълнителното натоварване върху съществуващата конструкция е незначително и безопасно. Едновременно с това се решава и проблема с пожарозащитата както на съществуващата част, така и на неотменно влаганите с цел укрепване метални конструкции и елементи.

• При ново строителство и залагане на системите за сухо строителство при неносещите преградни стени, окачените тавани и предстенните обшивки поради десетократно по-ниското си собствено тегло в сравнение с керамичните преградни зидове, задължително измазвани и шпакловани, се постига икономия на армировка и бетон в порядък от 21 до 25%.

• По отношение на сеизмичната устойчивост на сградите – няма нищо по-благоприятно от ниски постоянни натоварвания, особено в горните етажни нива, както и елиминиране на предаването на хоризонталните и вертикални натоварвания върху преградните конструкции – а това е абсолютно сигурно поради монтажните детайли и връзките на гипсокартонените системи с другите конструктивни елементи.

• При изграждане на вътрешното пространство на офис – и хотелски сгради поради малките дебелини на преградните стени спечелената площ се възвръща многократно било то под формата на наеми за отдавана квадратура или осигуряване на няколко хотелски стаи и апартаменти в повече, както и повишаване категорията на хотелите благодарение на по-големите междуосия.

• Факторът време на строителство и сроковете на влизане в експлоатация пряко са свързани с по-бързата възвращаемост на вложените средства, както и най-благоприятно изплащане на взетите кредити. Липсата на строителна влага позволява обзавеждането и внасянето и на най-чувствителната техника буквално часове след приключване на боядисването и работата по настилките.

• Системите за санитарни вградени конструкции освен късия срок на монтаж и перфектно уплътнените връзки с водопроводната и канализационна инсталации, решава актуалните проблеми за ревизия, вграждане на промивни казанчета, окачване на конзолни тоалетни чинии и мивки, като дава решения за изпълнение на санитарните приспособления и аксесоари за физически възпрепятствани хора – критерий за обществен стандарт във всяка една страна.

• Поради увеличаващите се разходи за отопление, в днешно време се наблюдава подобряване на топлоизолацията на сградите. Очаква се скоро да се обръща внимание и на проблемите с климатизирането на сградните пространства, на избора на биологични строителни материали, които не вредят на човешкото здраве и същевременно допринасят за уюта и комфорта на обитаване.

• Единствено с материалите за сухо строителство могат да бъдат осъществени идеите и фантазиите на архитекти, дизайнери и художници, които опознавайки възможностите на материала, поемат все по-големи предизвикателства и буквално пренасят и най-смело и с размах проектираните детайли и планировъчни решения в 100 % -ва реализация на обекта.

• Монтажните времена за отделните системи са изключително кратки – по ориентировъчна калкулация 1 м2 гипсокартонена стена се изпълнява за 0,9-1,2 часа, като при това отпадат допълнителните за традиционните зидарии двустранни мазилки и шпакловки.

• Системите за сухо строителство са приложими във всички сезони, строителните отпадъци са сведени до минимум и ако директните разходи при сухото строителство са съпоставими с тези при конвенционалното, то косвените разходи са многократно по-ниски. Всичко това заедно с перфектния краен резултат като качество на изпълнените строителни повърхности неминуемо прави сухото строителство привлекателно както за инвеститорите, така и за проектантите и изпълнителите.