Гипсокартон и окачен таван

08. Какво ви е необходимо за шпакловане на фугите?

Как се шпакловат фугите?

Когато повърхностите са гладки и равни е необходимо шпакловането на фугите и скрепителните средства. Гипсокартонените плоскости трябва да бъдат сухи, чисти и без прах по фугите.

За шпакловането съществуват 2 системи по избор:
• без ленти за фуги -с Унифлот
• с ленти за фуги – с фугопълнител

ШПАКЛОВАНЕТО С УНИФЛОТ БЕЗ ЛЕНТИ ЗА ФУГИ

При това шпакловане се намалява значително времето за работата. При първата работна операция се затварят фугите и след около 30 минути излишният материал се изстъргва

(изображения 1 и 2).

Кнауф - Унифлот да се притисне с шпаклата - отвертка към фугата.

Кнауф - Унифлот да се притисне с шпаклата - отвертка към фугата.

След втвърдяване (около 30 мин.) да се изстърже излишният материал.

След втвърдяване (около 30 мин.) да се изстърже излишният материал.

Последната операция може да бъде осъществена само 50 минути след запълване на фугите (изображения З и 4).

Втората операция на шпакловане да се извърши с маламашка и да се осъществи гладък преход.

Втората операция на шпакловане да се извърши с маламашка и да се осъществи гладък преход.

Да се прешлайфат съществуващи неравности с ръчна шлифовалка (картона да не се претрива).

Да се прешлайфат съществуващи неравности с ръчна шлифовалка (картона да не се претрива).

2 – та операция на шпакловане да се извърши с маламашка и да се осъществи гладък преход.

Да се прешлайфат съществуващи неравности с ръчна шлифовалка (картона да не се претрива).

ШПАКЛОВАНЕТО С ФУГОПЪЛНИТЕЛ – ЛЕК И ЛЕНТИ ЗА ФУГИ

Затваряне на фугата с Кнауф -фугопълнител- лек посредством шпакла с отвертка. Да се остави материала да се втвърди.

Затваряне на фугата с Кнауф -фугопълнител- лек посредством шпакла с отвертка. Да се остави материала да се втвърди.

ВРЪЗКА С ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гипсокартонените плоскости  и строителните елементи от други строителни материали трябва да се разделят чрез използването на разделителна лента или видима фуга.

Нанасяне на шпакловачния материал във вдлъбнатината на фугата и след това полагане на лента за фуги.

Нанасяне на шпакловачния материал във вдлъбнатината на фугата и след това полагане на лента за фуги.Обхваща по правило 3 работни операции. Преди всяка следваща операция шпакловачния материал трябва напълно да се втвърди. При първата операция се затварят фугите и се поправят дефекти ( карт. 5 ). Преди поставянето на лентите за покриване на фуги трябва да се постави достатъчно шпакловачен материал във вдлъбнатината на фугата, за да се осигури достатъчно запълване и да не се появят мехурчета (карт. 6 ). Дошпакловането се повтаря в 1-2 следващи операции, неравностите леко се прешпакловат.При шпакловането с Унифлот да се направи скосяване на отрезните ръбове с ренде за фаска.

ИЗПЪКНАЛИТЕ ЪГЛИ
трябва да се предпазят от повреда с
• алукс – предпазен ръб
• алуминиево – ъглови предпазни шини 25/25
• стоманени – ъглови предпазни шини 31/31
Плоскостите с вдлъбнати ръбове също така могат да се обхванат от предпазен профил, който се прешпаклова към повърхността на плоскостта.

При шпакловането с фугопълнител -лек и ленти за фуги ръба да се почисти само с шкурка.

При шпакловането с фугопълнител -лек и ленти за фуги ръба да се почисти само с шкурка.