Гипсокартон и окачен таван

02. Изолация за вашия окачен таван

Какво трябва да знаете за рулата от стъклена вата

Рулата от стъклена вата за изолации на сгради са произведени от тънки стъклени фибри и са предназначени за топло и звукоизолация на отопляеми или неотопляеми покриви и стени, като същевременно осигуряват пожарозащита. Представляват гъвкави и хомогенни изолационни рула, които не съдържат необработени фибри и други примеси. Стъклената вата на рула се използва за звуко и топлоизолация на тавански помещения, метални и дървени покриви, покриви тип сандвич, сглобяеми къщи от готови емементи, леки преградни стени, предстенни обшивки, подове(под дюшеме), за допълнителна изолация над окачени тавани. Стъклената вата на руло с покритие от алуминиево фолио се използва за топло и звукоизолация на въздуховоди, отоплителни и охладителни системи. Монтира се бързо и лесно към металната повърхност с помощта на самозалепващи шипове. Рулата биват: 10 кг/м3, 12 кг/м3, 14 кг/м3, 16 кг/м3 и 24 кг/м3.

Предимства:

 • Рулата от стъклена вата за изолации на сгради не гният и са устойчиви на стареене. Те не предизвикват корозия или ръжда, не спомагат развитието на мухъл, плесен и гъбички.
 • Рулата от стъклена вата за изолации на сгради не се влияят от слънчевите лъчи и не се свиват с времето или от температура. Запазва размерите си.
 • Рулата от стъклена вата за изолации на сгради могат да се режат лесно без загуби, всяко парче от ватата е използваемо.
 • Рулата от стъклена вата  за изолации на сгради са еластични, леки, не са хидроскопични.
 • Рулата без покритие се класифицират като „А” – негорим материал, в съотвествие с  EN 13501 – 1 и DIN 4102, което се удостоверява с СЕ маркировка.
 • Разпространение на пламък: 5, въздействие на гориво: 0; проява на пушек: 0 – характеристиките са в резултат от направени проби при повърхностно горене.
 • Въз основа на спецификациите се доказва, че ватата е  пожароустойчива толкова добре колкото е добър топло- и шумоизолатор.
 • Рулата от стъклена вата без покритие са устойчиви на температура  до 250°С (450°F) и имат температура на топен над 1000° С.
 • Топлопроводимостта на рулата от стъклена вата е под 0.040 W / mK (0.023 Btu/fthF), при 10ºС (50ºF) средна температура, в зависимост от плътността.

Характеристика

Плътност (kg/m3)

12

14

16

18

20

22

24

Топлопроводимост*(W/mK)/( Btu/fthF)

0.041

(0.02365)

0.0385

(0.0222)

0.037

(0.0214)

0.036

(0.0208)

0.035

(0.0202)

0.0345

(0.0199)

0.034

(0.0196)

Топлопроводимост**(W/mK)/( Btu/fthF)

0.0470

(0.0272)

0.0430

(0.0248)

0.0430

(0.0248)

0.0390

(0.0225)

0.0390

(0.0225)

0.0390

(0.0225)

0.0390

(0.0225)

*Измерена стойност по DIN 12667

** Декларирана стойност за СЕ маркировка, тествана по EN 12667

 • Коефициентът устойчивост на дифузия на пари, на вата без покритие, е μ=1 (DIN 4108, таблица1)
 • Коефициентът на звукопоглъщане α, при дебелина 25 мм, е даден в таблицата по- долу, при плътност 12 кг/м3 и 24 кг/м3 и различна честота.
Честота (Hz)

125

250

500

1000

2000

4000

Плътност 12 кг/м3

0,17

0,29

0,45

0,55

0,69

0,75

Плътност 24 кг/м3

0,18

0,33

0,53

0,69

0,79

0,89

Приложение

Рулата от стъклена вата за изолация на сгради се използват за пожарозащита, топло и звукоизолация на:

 • Метални и дървени покриви със всякакъв наклон
 • Обитаеми или необитаеми покривни помещения
 • Топли скатни покриви
 • Промишлени сгради със стаманени конструкции
 • Покриви тип „сандвич” с двойна обшивка
 • Всички видове външни, вътрешни стени, леки преградни стени, топло и / или звукоизолация на окачени тавани – където няма пряко натоварване върху материала.

Освен стъклена вата на рула има и стъклена вата на плочи.