Гипсокартон и окачен таван

02. Етапи на работа с гипсокартон

Работа с гипсокартон – за какво да се внимава

Преди да се започне работата с гипсокартон е важно да се изпълнят няколко изисквания, за да се запазят характеристиките на плоскостите. При пренасяне гипсокартонът трябва да бъде с ръба нагоре. От особена важност е ъглите и ръбовете на плоскостите да се пазят от повреда.

Етапи на работа с гипсокартон

Първи етап – необходим ви е молив и линия. Използвайте молива, за да отбележите върху предната страна на плоскостта линията на рязане.Разграфяване

Втори етап – необходим ви е макетен нож. Разрязвате плоскостта по линията на рязане.Срязване

Трети етап – гипсокартонът се пречупва по нареза върху ръб.

Пречупване

Четвърти етап – с помощта на макетния нож се разрязва картона от обратната страна на плоскостта.

Срязване на картона

Пети етап – необходимо ви е челно ренде. След разделянето на двете части, ръбовете на плоскостта трябва да се почистят с челно ренде.

Почистване

Шести етап – необходимо ви е ренде за фаска или нож. За шпакловането на челните ръбове трябва да се направи скосяване.Скосяване

Седми етап – необходимо ви е шило или фреза за контактни кутии. Първоначално трябва да се отбележат електро – и инсталационните прорези, а след това да се изрежат.Изрязване на инсталационни прорези