Гипсокартон и окачен таван

Къде се използва гипсокартон?

Плоскости от гипсокартон – приложение

Плоскостите от гипсокартон се използват в системите за сухо строителство за изработване на гладки окачени тавани. Друго тяхно приложение е в леки преградни стени или предстенни обшивки. С производство на гипсокартон се занимават както големи, така и по-малки производители. Едни от най-известните са: Knauf, Norgips, ABS, Rigips, Lafarge. Характеристиките, размерите и свойствата им са аналогични, но съществуват определени различия в качеството и издръжливостта на различните продукти.

Видове гипсокартон

С най-добро качество на пазара се смятат плоскостите на Knauf и Norgips, като съответно те държат и най-високите цени. Дължината им може да варира от 2 до 3м и нагоре, по желание на клиента. Дебелините са два вида 9.5 и 12.5. класифицират се на общо 4 вида категории:

  1. Обикновен (GKB) 9.5 мм – неговото приложение е в изработването на окачени тавани, тъй като е най-лек като тегло и това позволява лесният му монтаж. Не е особено подходящ за преградни стени.
  2. Обикновен (GKB) 12.5 мм – използва се в изработването на преградни стени и предстенни обшивки.
  3. Влагоустойчив (GKI) 12.5 мм – допълнително импрегрирана срещу въздействието на влагата. Намира приложение в помещения с голяма влажност, такива като: бани, кухни и др.
  4. Пожароустойчив (GKF) 12.5 мм – има допълнителни пожароустойчиви добавки. Допълнителните му свойства намират приложение на места с повишени изисквания за противопожарна безопасност.