Гипсокартон и окачен таван

09. Какво следва след монтажа на гипсокартон?

Гипсокартон – най-добра основа за всякакви повърхностни покрития

След монтажа на плоскостите, шпакловането на фугите и на закрепващите места, както и на евентуалните фугови връзки и повредени места може да се започне с повърхностна обработка. Повърхностите, включително шпакловките, трябва да бъдат сухи, твърди и безпрашни. Чрез леко прешлайфане на шпакловачните повърхности с финна шкурка се отстраняват малките неравности и се осигуряват гладки преходи върху повърхността на плоскостите. При шлайфането картона не трябва да се претрива. След като се грундира и изчака кратко време, за да изсъхне, може да се започне с боядисването, тапицирането и поставянето на плочките. Грундирането изравнява различната степен на поглъщане на шпакловката и на картона, подобрява сцеплението при последващото нанасяне на покритие, и предлага една допълнителна влагозащита за строителните плоскости.

Видове покрития

Мазилки:
Преди поставянето им плоскостите се грундират с грунд за мазилка. При керамичните покрития, които се намират на места, които имат чест допир с вода (душ-кабини, околните повърхности при вани), основата трябва да се защити с цялостно уплътняване. Ръбовете при изрязване на отвори за тръби и по периферията на пода трябва да се грундират и преди поставянето на плочки да се затворят с водоустойчив еластопластичен уплътнителен материал.

Боядисване:Боядисване
Преди боядисването гипсокартонените плоскости се грундират. Грундът се нанася с голяма или малка четка. След изсъхването на грунда могат да се използват всички обичайни бои (дисперсионни, лакови и др.) с изключение на варови и силикатни бои.

Лепене на тапетиТапети:
Могат да се прилагат всички видове тапети и лепила за тапети. Ако трябва да се облепват на по-късен етап тапетите, се препоръчва нанасянето на грунд за тапети  – тапетите могат отново да се отлепят на сухо.

Плочки:Лепене на плочки
Всички стенни повърхности трябва да се грундират преди да се поставят плочки. За целта трябва да се забърка лепилото за плочки и да се нанесе равномерно. Лепилото да се изтегли със назъбена шпакла. Накрая плочките да се притиснат здраво към лепилото, фугите се запълват с фугопълнител или фугооцветител.