Гипсокартон и окачен таван

04. Предстенна обшивка от гипсокартон

Предстенна обшивка от гипсокартон – елементи

1. Уплътнителна лента

2. Директен окачвач ES 60 за CD 60

3. Профил UD 30

4. Профил CD 60

5. Минерална вата

6. Пароизолационно фолио (само за външни стени)

7. Гипсокартонена плоскост 12.5 мм.

8. Рапидни винтове на разстояние максимум 25 см.

9. Гипсова шпакловка и подсилваща лента за фугиране (самозалепваща/стъклофазерна).

10. Завършващо покритие: латекс, акрилна боя, тапет

Предстенна обшивка от гипсокартон

Разходни норми

Разходни норми за материали, необходими за изграждане на 1 кв.м. предстенна обшивка на профили CD 60.

Материал

Мярка

Разход за кв.м.

Профил CD 60

м.

1.8

Профил UD 30

м.

0.8

Директен окачвач ES 60 и CD 60

бр.

1.5

Уплътнителна лента 50 мм.

м.

0.9

Пирон дюбел

бр.

3.0

Винтове 4.2х11

бр.

6.0

Минерална вата

кв.м.

1

Гипсокартонена плоскост

кв.м.

1

Рапидни винтове 3.5 х 25

бр.

15

Шпакловъчна смес

кг.

0.35

Подсилваща (самозалепваща / стъклофазерна) лента

м.

1.3

Удължител връзка за CD 60/27

бр.

0,5