Гипсокартон и окачен таван

06. Окачен таван на метална скара

  1. Окачвач
  2. Профил UD 30
  3. Профил CD 60
  4. Кръстовидни връзки
  5. Гипсокартонена плоскост

 

Дебелина на гипсокартонените плоскости [мм.]

Допустимо разстояние между окачвачите

а [мм.]

Допустимо разстояние между водещите профили

b [мм.]

Допустимо разстояние между носещите профили

с [мм.]

          9,5            850          1000           400
          12,5            850          1000           500
          15            850          1000           500
          2х12,5            750          1000           500

Дадените отстояния се отнасят за използване на профили CD 60, с дебелина 0,55 мм. В случай, че се използват профили с дебелина 0,50 мм., дадените отстояния се намаляват със 100 мм.

Материал Мярка Разход на кв.м.* Разход на кв.м.** Разход на кв.м.***
Профил UD 30 м. 0,6 0,6 0,6
Профил CD 60 м. 3,5 3,5 3,8
Пирон дюбел бр. 3 3,3 3
Рапидни винтове 3,5 х 25 бр. 25 10 25
Рапидни винтове 3,5 х35 бр. 0 25 0
Подсилваща (самозалепваща/стъклофазерна) лента м. 1,3 1,3 1,3
Кръстовидна връзка 60/60 бр. 2,5 2,5 2,8
Кръстовидна връзка 60/27 бр. 0,6 0,6 0,7
Анкер окачвач бр. 2 2,3 2
Гипсокартонени плоскости кв.м. 1 2 1
Шпакловъчна маса кг. 0,35 0,60 0,35

 

* За обшивка от един пласт гипсокартонени плоскости 1х12,5 мм. или 1х 15 мм.

** За обшивка от два пласта гипсокартонени плоскости 2х12,5 мм.

*** За обшивка от един пласт гипсокартонени плоскости 1х9,5 мм.