Гипсокартон и окачен таван

05. Преградна стена с гипсокартон при метална конструкция

Преградна стена от гипсокартон – елементи

1. Уплътнителна лента

2. Профил UW монтиран на хоризонтални носещи елементи

3. Профил CW с максимално отстояние 600 мм. *

4. Първи слой от гипсокартон 12.5 мм.

5. Втори слой от гипсокартон 12.5 мм.

6. Инсталационни отвори

7. Изолация от минерална вата

8. Първи слой от гипсокартон 12.5 мм.

(от другата страна на стената)

9. Втори слой от гипсокартон 12.5 мм.

(от другата страна на стената)

10. Подсилваща (стъклофазерна / самозалепваща) лента

11. Гипсова шпакловка и подсилваща лента за фугиране

(самозалепваща/стъклофазерна).

12. Завършващо покритие: латекс, акрилна боя, тапет

13. Рапидни винтове

*Отнася се за използване на профили CW с дебелина 0.55 мм. В случай, че се използват профили с дебелина 0.50 мм максималното отстояние е 400 мм.

Преградна стена от гипсокартон за метална конструкция

Разходни норми

Разходни норми за материали, необходими за изграждане на 1 кв.м. преградна система  на метална конструкция еднослойно обшита с гипсокартон.

Материал Мярка Разход за кв.м.
Профил CW м. 1.8
Профил UW м. 0.8
Уплътнителна лента м. 1.2
Пирон дюбел бр. 1.5
Каменна вата кв.м. 1
Гипсокартонена плоскост кв.м. 2
Рапидни винтове 3.5 х 25 бр. 30
Шпакловъчна смес кг. 0.7
Подсилваща (самозалепваща / стъклофазерна) лента м. 2.6

 

 

Разходни норми за материали, необходими за изграждане на 1 кв.м. преградна стена система Norgips на метална конструкция двуслойно обшита с гипсокартон.

 

Материал Мярка Разход за кв.м.
Профил CW м. 1.8
Профил UW м. 0.8
Уплътнителна лента м. 1.2
Пирон дюбел бр. 1.5
Каменна вата кв.м. 1
Гипсокартонени плоскости кв.м. 4
Рапидни винтове 3.5 х 25 бр. 15
Рапидни винтове 3.5 х 35 бр. 30
Шпакловъчна смес кг. 1.2
Подсилваща (самозалепваща / стъклофазерна) лента м. 2.6